Zondag 8 oktober een speciale dienst in Ermelo

Op D.V. zondag 8 oktober zal er een kerkdienst gehouden worden met daarin speciale aandacht voor broers en zussen met een verstandelijke beperking.
Thema : Kom, vier mee!
Voorganger: ds. Pieter-Frans de Boer
Locatie : GKV ‘Rehobothkerk’ Dirk Staalweg 43 te Ermelo
Aanvang : 14.30 uur
Vier je mee?
Een extra feestelijke dienst, omdat we dankbaar zijn dat God ons geeft dat we in Ermelo al 25 jaar aangepaste diensten mogen houden. Alle eer aan Hem!
Na afloop van deze kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers.
U/jij bent van harte welkom!