Over de kerkdienst

– Zondagen
Elke zondag houden we een kerkdienst om 09.30 uur, en elke 1e en 3e zondag van de maand ook om 16.30 uur, waarbij iedereen van harte welkom is.

– Speciale diensten

o Christelijke feestdagen
o Jeugddiensten
o Diensten voor mensen met een verstandelijke beperking
o Eeuwigheidszondag

– Avondmaal
6 maal per jaar vieren wij Avondmaal.
De kerkenraad heeft besloten, na een traject van studie en in gesprek met de gemeente, om het avondmaal ook voor gedoopte kinderen open te stellen. Zo vieren we het avondmaal als gemeente.

– Predikant
Berthold Bloemendal
Tel: 06-10511876
Email: predikant@ngkputten.nl
(foto en iets over zichzelf )

– Crèche
Voor de kleine kinderen is er tijdens de ochtenddienst een crèche met ervaren en lieve begeleiders. De crèche is samen met de kinderen van de Oude Kerk.

– Welkom
Voorafgaand aan de dienst staat er iemand in de hal om de gasten en andere belangstellenden welkom te heten. Deze is herkenbaar aan de badge ‘WELKOM’.

– Koffiedrinken
Direct na de ochtenddienst drinken we samen koffie in een aangrenzende zaal, waar alle gemeenteleden en gasten van harte welkom zijn.

– Vier de zondag
Elke 4e zondag is er ’s middags een activiteit, dit varieert van een onderwerp bespreken, met elkaar wandelen of met elkaar eten.

Liturgisch bloemschikken
Op christelijke feestdagen en bij bijzondere diensten wordt door een aantal gemeenteleden een passende arrangement gemaakt met bloemen en andere materialen.

– Meeluisteren
Vanuit huis meeluisteren en -kijken kan natuurlijk ook. Dit kan gemakkelijk via deze website op de pagina meekijken/luisteren.  Zo kun je een kerkdienst eenvoudig nog eens terugkijken.
Dat kan ook eenvoudig via ons YouTubekanaal.

Mocht je vragen hebben dan kun je ons mailen op info@ngkputten.nl