12 – 15 jaar

Geloofscavé
Voor de tieners is er elke week Cavé. (catechisatie en vereniging in één vorm).
De jongeren komen bij een jeugdleider thuis om samen te praten en te leren over God, de Bijbel, de kerk en hoe je het geloof in je eigen leven een plek geeft. De thema’s zijn (meestal) dezelfde als de onderwerpen die bij de Bijbelcursus voor 16 jaar en ouder worden besproken. We maken gebruik van de methode ‘Follow Up!’
Een seizoen bestaat uit 4 blokken en na elk blok doe je met elkaar een leuke activiteit.
Als een tiener niet mee kan doen met Cavé, wordt er gekeken of er een alternatief mogelijk is om toch over God en het geloof na te blijven denken.

Jeugddienst
2 keer per jaar is er een dienst speciaal voor en door jongeren voorbereid. Jongeren zijn ook welkom bij Interchurch, een interkerkelijk initiatief in Putten.

Kamp
Voor deze groep wordt om het jaar een kamp georganiseerd.