Verstandelijke beperking

In onze gemeente zijn, in de loop van de jaren, een aantal mensen met een (verstandelijke) beperking gekomen. Het is een grote zegen voor onze gemeente dat zij bij ons zijn. En daarom willen we juist hen een goede en waardevolle plek in de gemeente geven.

Maatjes
Als je een verstandelijke beperking hebt, krijg je een maatje. Iemand uit de gemeente die met jou wil optrekken en aan wie je je vragen kunt stellen.
Afhankelijk van wat jij wil, ga je met je maatje koffiedrinken, wandelen of doe je leuke dingen met elkaar.

Bijbelstudie
Er zijn verschillende Bijbelgroepen, waar je op een begrijpelijke manier over je geloof kan praten en ook gewoon gezellig met elkaar een spelletje doet. Soms heb je liever individueel Bijbelstudie. Ook dat is mogelijk.
We gebruiken de methode ‘Bijzonder’.

Speciale diensten
In de kerken in Putten zijn geregeld aangepaste diensten. In januari is onze gemeente aan de beurt en organiseren we een aansprekende dienst waarin extra aandacht is voor mensen met een beperking.

Uitjes
In mei of juni gaat iedereen met een verstandelijke beperking en hun maatjes en begeleiders van de bijbelgroepen erop uit. Super gezellig!

 

 

Contact
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor mensen met een beperking in onze gemeente?
Neem contact op met de werkgroep Inclusief:
Roelie Datema (famdatema@solcon.nl) en José Korsaan (jeugdwerker@ngkputten.nl)