Jeugd – Algemeen

Visie op het jeugdwerk – Jonge generatie centraal
In onze gemeente mag zijn zoals je bent! Ook al zijn we een gemeente met weinig gezinnen en jongeren, toch geven we juist deze groep veel aandacht. We werken vanuit de visie dat de jonge generatie de toekomst is en daarom vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar wat je nodig hebt om te groeien in je geloof, samen met anderen.
Samen Jong (een visie op kerk en jongeren) en het plan Op onze plek in Putten zet drie punten centraal:

1.   Als jongere ben je verbonden met de gemeente

  • We laten ons inspireren door Jezus en de Bijbel. Dit geldt voor ouderen en ook voor jou als jongere. Daarom zijn we met elkaar verbonden als gemeente.
  • Om te groeien en te ontdekken wie God is en wat het geloof betekent, zijn er gemeenteleden die met jou willen praten. Dit kan tijdens de koffie na een kerkdienst en ook bij de Bijbelcursus op de dinsdagavond. Tijdens deze avonden gaan ouderen en jongeren met elkaar in gesprek over God en je leven met Hem.
  • Je krijgt de ruimte en begeleiding om jouw kwaliteiten te ontwikkelen en er verantwoordelijkheid voor te nemen.
  • We vinden het belangrijk dat jij je gezien, gewaardeerd en veilig voelt in de gemeente.

2.   Je leert God kennen in eigentijdse kerkdiensten

  • De kerkdiensten zijn erop gericht om als gemeente God te prijzen en over Hem te leren. Jezus staat centraal en in onze gemeente zijn we trouw aan de Bijbel.
  • In taal en vorm sluiten we zoveel mogelijk aan bij deze tijd. Je mag je wensen en ideeën delen om steeds verder te groeien in hoe dat steeds beter kan.
  • Ook de ontmoeting met andere jongeren (ook uit andere kerken) met wie je het geloof kan delen, vinden we belangrijk. Daarom zijn er ook gezamenlijke diensten waar je welkom bent.

3.  Je kunt je actief inzetten voor klussen of goede doelen in het dorp

  • God heeft jou speciaal gemaakt. Met je eigen gaven en een eigen karakter. Je kunt actief op zoek naar activiteiten die bij jou passen, in het dorp (of daarbuiten). Misschien word je gevraagd om ergens aan mee te helpen, fijn als je dan mee wil doen.

Jeugdwerker
De NGK in Putten heeft een jeugdwerker: José Korsaan
Naast de persoonlijke en pastorale gesprekken, verzorgd José de programma’s voor het geloofsonderwijs aan kinderen en jongeren.

Voor contact over het jeugdwerk kun je contact opnemen met José Korsaan
E: jeugdwerker@ngkputten.nl
M: 06 10617706