16+ jaar

Bijbelcursus
Speciaal in Putten is het concept van de Bijbelcursus. Je kunt als jongere met oudere gemeenteleden in gesprek over jouw leven en hoe je  God daarin kan ontdekken. Je krijgt een presentatie over een onderwerp en daarna kun je een workshop kiezen die verdieping over het thema geeft. Er zijn per seizoen 2 blokken van vier weken in de Aker.

Daarnaast zijn er twee blokken van vier weken waarin je als groep met leeftijdsgenoten in gesprek gaat.

Inzet in de gemeente
Veel jongeren dragen hun steentje bij in onze gemeente. Ze zijn actief in het beamteam of bij het kinderwerk. Een mooie manier om leiderschap door te geven!

Belijdenis
Elk jaar wordt er een inventarisatie gemaakt naar de wensen bij jongeren om belijdenis te doen van het geloof.
Je kan je opgeven bij de jeugdwerker.

25+ groep
Wil je als oudere jongere je verdiepen in het geloof, God en de Bijbel? Dan is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een gespreksgroep jong volwassenen.