Activiteiten naar buiten

Op onze plek in Putten

Onder de noemer ‘Op onze plek in Putten’ zijn we ook actief naar buiten.

 • Diaconaal Platform Putten (DPP)
  Eén van de diakenen is lid van het DPP, waarin de diaconieën van de verschillende kerken in Putten zijn vertegenwoordigd.
 • Predikantenoverleg
  Onze predikant is voorzitter van het overleg van de predikanten van de verschillende kerken in Putten.
 • Voedselbank
  Onze gemeente zamelt elke eerste zondag van de maand producten voor de Voedselbank in.
 • Troostdekens
  Een aantal gemeenteleden haakt dekens, die worden uitgedeeld in de burgerlijke gemeente aan mensen die troost nodig hebben omdat ze iets ergs of traumatisch hebben meegemaakt of meemaken.