Pastoraat

De jeugdwerker heeft een aantal keren per jaar contact met elke jongere van onze gemeente, om mee te leven en waar nodig een luisterend oor te zijn.
Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen van onze gemeente.