zondag 28 april a.s.: Collecte voor ‘Hulpaktie Doboj’

Velen van u kennen het werk van de stichting ‘Hulpaktie Doboj’ al. Vanaf 1999 werkt onze dochter Marlies in het kinderhuis ‘Prijateljska Kuća’ (= Vriendelijk Huis) in Doboj (Bosnië). Als er geen ‘pleegouders’ te vinden zijn, worden kinderen (soms tijdelijk) opgevangen in het kinderhuis. Marlies heeft daar de dagelijkse leiding. Er wonen 10 à 14 kinderen van 0 tot 18 jaar. Verder houdt zij ook toezicht op de kinderen in de adoptiegezinnen. U kunt helpen, dit mooie werk voor deze kansarme kinderen voort te kunnen zetten!!!!

Deze keer is de collecte uitsluitend bestemd voor het werk in het kinderhuis. Daarom vragen we u, deze collecte ruimhartig te gedenken.
Wilt u liever een gift overmaken?
Dat kan op bankrek. NL53RABO 0395101441 t.n.v. St. Hulpaktie Doboj te Veenendaal.
De stichting heeft een ANBI erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Rina en Piet van Hoffen tel: 354612