Zondag 24 december 2017: Collecte voor “Hulpaktie Doboj”.

De zondag vóór Kerst is er weer de jaarlijkse collecte voor de Hulpaktie Doboj!!! Het stadje Doboj ligt in Bosnië. Onze Marlies zorgt daar in het kinderhuis ‘Prijateljska Kuca’ voor ca. 10 kinderen die geen enkele andere zorg kregen. Daarnaast regelt ze financiële adoptie voor kinderen in arme gezinnen en voor ouderen die vaak in grote armoede verkeren. Rond Kerst en Jaarwisseling worden weer voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmste gezinnen.
Daarom vragen we u om deze collecte extra te bedenken, om zo deze arme mensen een kleine verlichting te geven van hun dagelijkse zorgen.
Het zou ook fijn zijn als u vaste donateur wilt worden voor al dit mooie werk. Velen van onze gemeente dragen al jaren bij, maar genoeg bestaat niet in dit arme land.
Een kleine maandelijkse bijdrage betekent al veel. Die kunt u sturen naar:
Stichting Hulpaktie Doboj te Veenendaal. Bank nr.: NL53 RABO 0395 101 441 (ANBI erkend)
Nadere informatie: Rina en Piet van Hoffen, 354612