WEES NIET BANG! Het thema voor Advent en Kerst 2017

Wees niet bang! is een prachtige invalshoek voor de tijd van Advent. Juist in een tijd van verwachten kan de confrontatie met harde werkelijkheid zich voortdurend opdringen. Juist dan klinkt de bevrijdende boodschap: Wees niet bang!

In de adventsperiode zullen we als gemeente en met de kinderen over dit thema praten. Elke zondag zal een adventskaars worden aangestoken en de kinderen krijgen kaarsjes mee naar huis om elke dag een kaarsje aan te steken om zo bewust naar het Kerstfeest toe te leven. Thuis kun je de Bijbelteksten na lezen.

De prachtige verbeeldingen zijn gemaakt door Gea van den Berg en vormen een vierluik.

1e Advent 3 december 2017
De kinderen krijgen zes kleine kaarsje mee naar huis om er elke dag één aan te steken.
De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper
Thuis lezen: Lucas 1:5-25

Lezen vers 11-13
11-12 Opeens zag Zacharias een engel van de Heer.
De engel stond aan de rechterkant van het altaar.
Zacharias schrok en werd bang.
13 Maar de engel zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias. God heeft naar je gebed geluisterd.
Je vrouw Elisabet zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. […] 15 Want hij zal een belangrijke dienaar van God zijn.

Zingen NLB 464
Een engel spreekt de priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.

Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht.

De kinderen hebben in de kinderbijbelclub een kaarsenstandaard gemaakt, zodat de kaarsjes thuis aangestoken kunnen worden.

2de Advent 10 december 2017
De kinderen krijgen zes kleine kaarsjes mee om er elke dag één aan te steken.
De aankondiging van de geboorte van Jezus
Om thuis te lezen: Lucas 1: 26-38

Lucas 1: 29
Maria schrok van de woorden van de engel.
Ze vroeg zich af wat hij bedoelde.
Toen zei de engel tegen Maria:
‘Wees niet bang Maria.
God heeft je uitgekozen voor iets moois.
Je zult zwanger worden en een zoon krijgen.
Je moet hem Jezus noemen.’

NLB 464
Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid

De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein.

De kinderen maken een in de kinderbijbelclub een – hoera in verwachting – kaart

3de Advent 17 december 2017
De kinderen krijgen zes kaarsje mee.
Maria bij Elisabet, lofzang van Maria
Thuis lezen: Lucas 1: 46 – 56

Wees niet bang want God is machtig!
43 Elisabet zei: De moeder van de Heer
is bij mij op bezoek. Wat een eer!
46 Toen zei Maria: Ik geef alle eer aan God.
49 Want God, die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan
54 God is zijn liefde voor Israël niet
vergeten. Daarom helpt hij zijn volk.

Maria wordt verheugd begroet
als zij Elisabeth ontmoet
Want blij verwachten zij het kind
waarin God zelf behagen vindt.

De hemel spreekt, de aarde lacht
nu jong en oud een toekomst wacht.
Maria zingt de woorden voor,
wij stemmen in en zingen door.

Bij de kinderbijbelclub wordt deze week oorkonde met een dankgebed gemaakt.

4e Advent 24 december 2017
De kinderen krijgen 1 kaarsje mee.
De geboorte van Johannes de Doper,
De lofzang van Zacharias

Thuis lezen: Lucas 1: 57 – 80

67 Toen kwam de heilige Geest in Zacharias.
Hij liet Zacharias zeggen:
68 Alle eer aan de Heer, de God van Israël.
Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.
74 Hij wil dat we hem trouw dienen,
met heel ons hart, zonder bang te zijn.

Het eerste woord dat uit de mond
Van priester Zacharias komt,
Zet iedereen tot zingen aan
Hoe God met mensen is begaan.

Dit is het, wat Hij heeft beloofd:
Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,
een licht dat schijnt, een zon die straalt
en over alle donker daalt.

De kinderen maken een schaapje tijdens de kinderbijbelclub