Uitvoering Paasoratorium

Op D.V. zaterdag 17 maart a.s. wordt in het kerkgebouw GKv het paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven” uitgevoerd.
Het werk van Dirk Zwart met teksten van Ria Borkent bestaat uit liederen en motetten, afgewisseld met Schriftlezingen. Het vormt een prachtige introductie op Palmzondag, de daarop volgende stille week en op Pasen.
Het oratorium, dat grote indruk maakt als kerkmuziek in de lijdenstijd, wordt uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Bart Nitrauw. Het koor bestaat uit leden van de GKV, de CGK en De Fontein.
Verdere uitvoerenden zijn Han van IJcken (orgel), Dirk Zwart (piano) en Alfred de Jong (trompet).
Datum: Zaterdag 17 maart 2018
Kerk open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde: 21.30 uur
Adres: Kerkgebouw GKv, Jan Steenhof 53, Nijkerk
De Toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.