Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.2 – april 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor de Handreiking Herstel & Verzoening; de uitgebreide mogelijkheden voor de preekvoorziening; en het samen op weg gaan van de zendingsorganisaties van beide kerken.

Handreiking Herstel & Verzoening
Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60, maar ook met de pijn uit recent verleden van mensen die soms met veel teleurstelling of verdriet, vertrokken zijn uit een gemeente of kerkverband, waarmee ze nu weer één worden. Zijn er bij u in de gemeente mensen dit hebben ervaren en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft uw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking u helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in uw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat u de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kunt u gebruik maken van deze handreiking. De Handreiking kunt u downloaden via de website onderwegnaar1kerk.nl.

Preekroosters maken
Als preekvoorziener kunt u nu zowel predikanten uit de GKv als de NGK vragen om te komen preken. In veel gemeenten zijn de preekvoorzieners bezig met het maken van het preekrooster 2019. Met het oog daarop is het goed om te weten dat sinds de GKv-synode 2017 GKv-predikanten in principe kunnen voorgaan in NGK-gemeenten. Omgekeerd kunnen NGK-predikanten in principe voorgaan in GKv-gemeenten. Meer informatie, preekroosters en andere gegevens vindt u op www.onderwegnaar1kerk.nl/preekvoorziening.

GKv- en NGK-zending samen op weg
De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk beraad op 17 maart in Amersfoort. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat er op gericht is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission.Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.onderwegnaar1kerk.nl. Op de website vindt u achtergronden en maar informatie over bovenstaande onderwerpen.
U vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: regiegroep@ngk.gkv.nl