Het nieuwe Handboek GKv, editie 2018

Het nieuwe Handboek voor de Gereformeerde Kerken in Nederland onder redactie van drs. J.H. Kuiper is verschenen.
Het boek is een handzaam, maar uitgebreid naslagwerk en bevat alle actuele gegevens binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het statisch overzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2017.
Het jaaroverzicht heeft als onderwerp: diversiteit en eenheid. Het beschrijft de recente ontwikkelingen in de plaatselijke kerken. Hoe wordt er omgegaan met uitspraken van de synode, met name over de vrouw in het ambt. Wat wordt gedaan en welke nieuwe initiatieven zijn er om met elkaar en met andere kerken in gesprek te blijven? Welke positie heeft de plaatselijke kerk in de omgeving? Uit de jaarlijkse enquête en uit plaatselijke bronnen is weer veel informatie verkregen. Er zijn veel mooie ontwikkelingen. Zowel in geestelijke als in praktische zin. Het jaaroverzicht geeft een analyse.

U kunt het Handboek 2018 tot 20 maart a.s. rechtstreeks online bestellen zonder verzendkosten, kijk hiervoor op www.gkvhandboek.nl.
Vanaf eind februari ook via de christelijke boekhandel verkrijgbaar.
Prijs: € 16,90
ISBN: 978 90 5294 1776
Bestellen: www.gkvhandboek.nl of via de boekhandel