New City Wien

Het jaarlijkse bezinningsweekend van New City Wien vond plaats in het laatste weekend van oktober. Ruim 110 gemeenteleden en gasten bemoedigden elkaar bij het kampvuur, speelden games en sporten samen in de omgeving. Tijdens deze ontspanningsactiviteiten werd doorgepraat over lezingen en workshops over de vijf Sola’ s: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria. Zo sloot de gemeente op een feestelijke manier het Reformatiejaar af.

New City Wien wil het evangelie op verschillende manieren uitdragen. De Ontdekkingscursus gaat in op vragen van mensen die sinds kort tot geloof zijn gekomen. De prekenserie uit het najaar van 2017 ging in op bekende tegenwerpingen van mensen tegenover God, christendom en de kerk.

Brad Hunter, de predikant van New City Wien, is half november gestart met een nieuwe serie seminars waarin het christelijk geloof wordt uitgelegd. Deelnemers komen uit Oostenrijk, Guatemala, Zuid-Afrika, Amerika, Slowakije en Egypte.
God is aan het werk in Wenen. Wilt u meebidden? En mocht u in Wenen komen, weet dan dat u van harte welkom bent! New City Wien ontvangt graag gasten.

New City Wien vormt samen met kleine gereformeerde kerken in Rankweil, Neuhofen, Basel en Winterthur een kerkverband, de Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB).

In Nederland zamelt de SSRO geld in voor de ERKWB kerken. We zouden het erg op prijs stellen wanneer u bereid bent een bijdrage te storten op  bankrekening  NL27 INGB 0000 0656 88 t.n.v. SSRO te Hasselt.

U bent van harte welkom in Wenen of in één van de andere gemeenten. Voor adressen zie www.ssro.nl of www.reformiert.at of www.newcitywien.at.  Wilt u de Missionsactiviteiten ondersteunen met uw gebed? Mocht u onze digitale nieuwsbrief willen ontvangen stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@ssro.nl.

Annelies van der Kolk – voorzitter
Hans Vogelzang – secretaris binnenland