Mannenkoor Fontanus Bevrijdingsconcert

Putten, april 2019
Bevrijdingsconcert Mannenkoor Fontanus
Op maandag 6 mei a.s. geeft het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor
“Fontanus” zijn traditionele Bevrijdingsconcert in de Oude Kerk in Putten. Het
is altijd weer bijzonder om juist op deze markante plek in de geschiedenis van
Putten in de tweede wereldoorlog, onze bevrijding te herdenken.
“Fontanus” wordt muzikaal begeleid door onze vaste organist Bert Elbertsen,
Henk van der Maten achter de piano en Arjan en Edith Post op de trompet.
De opening en sluiting van de avond worden verzorgd door ds. L. de Wit.
De muzikale leiding van deze avond is in handen van onze eigen dirigent,
Evert van de Veen. Onder zijn leiding hebben de mannen van “Fontanus” de
afgelopen maanden een aantal Psalmen en liederen ingestudeerd,
waaronder het ontroerende lied “Het Schuilhuis” van Arco Brouwer.
Natuurlijk is er ook samenzang met alle aanwezigen in de kerk. Daarbij mag
ons nationale volkslied, het “Wilhelmus” niet ontbreken. Het belooft weer een
bijzondere avond te worden.
Als het lukt alles op tijd klaar te krijgen, zullen de mannen van “Fontanus”
voor het eerst optreden in hun nieuwe donkerblauwe kostuum.
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De
toegang is, dankzij een groot aantal sponsors, gratis.
U bent van harte welkom!
Meer informatie over het koor en deze avond is te vinden op de website:
www.mannenkoorfontanus.nl.