Lezing over: Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt

Geachte broeder, zuster,

Graag attenderen wij u op een lezing die D.V. gehouden zal worden op donderdag 19 april in kerkgebouw ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort.

Dr. B. van Egmond (GKv Capelle Noord) zal spreken over het onderwerp Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt. Hij gaat in op de vraag hoe het komt dat er zulke verschillende uitkomsten zijn bij het lezen van de Bijbel op dit punt en wat dit betekent voor de belijdenis van de Bijbel als Gods woord. Dé vraag die aan de orde komt is: “Wat zeggen we eigenlijk, als we zeggen dat we het gezag van Gods woord aanvaarden?”

Deze lezing wordt georganiseerd door een kersvers comité met de naam: Samen Gereformeerd. Bedoeling is dat meer lezingen zullen volgen. Het doel van dit comité is bijbels-gereformeerde leiding te bieden via openbare bijeenkomsten met sprekers, elkaar zo toe te rusten tot en elkaar te bemoedigen bij het vasthouden aan de klassiek-gereformeerd kerkelijke lijn; het herontdekken van gereformeerd goud dat onder het stof is verborgen geraakt. Ook willen we graag door informatie duidelijkheid verschaffen aan diegene die niet weten wat er (precies) aan de hand is en wat voor gevolgen dit heeft.

U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. Er is tijd voor ontmoeting en gesprek en na de lezing kunnen er vragen gesteld worden.

Plaats/tijd: Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort, inloop: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur. Graag tevoren opgave op ons e-mailadres info@samengereformeerd.nl. Voor verdere info en studiemateriaal zie: www.samengereformeerd.nl.

Hartelijke groeten,

Namens comité ‘Samen Gereformeerd’
Evert Jan van Baardewijk