Landelijke Mission-dienst Hemelvaartsdag 2020


ZWOLLE – “Afscheid nemen is een beetje doodgaan” zeggen ze in Frankrijk. Maar als
Jezus naar zijn Vader gaat, keren zijn leerlingen vol vreugde terug naar Jeruzalem”,
zegt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en hij vraagt: “Wat is het geheim van hun
blijdschap? En kunnen wij wat van die vreugde krijgen?” Op Hemelvaartsdag wordt
door LPB media en i.s.m. Verre Naasten een digitale mission-kerkdienst uitgezonden
vanuit de GKv te Assen-Kloosterveen. Deze dienst is vanaf 10.30 uur te volgen via
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het
YouTube kanaal van LPB media.

“We hadden als Verre Naasten het mooie plan om, in samenwerking met de GKv-kerken van
de classis Assen, een XXL-openluchtdienst te houden in een park in Assen op donderdag 21
mei a.s., Hemelvaartsdag. Helaas moesten we deze openluchtdienst annuleren vanwege de
geldende corona-maatregelen”, laat Verre Naasten weten. “Gelukkig kunnen we nu een mooi
alternatief presenteren!”
In deze mission-dienst hoopt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen voor te gaan. Naast Hemelvaart zal
het accent liggen op mission en de verbondenheid van de wereldwijde kerk! De kerkband van
GKv Assen-Kloosterveen verzorgt de muzikale begeleiding en omlijsting van de dienst.
Bovendien ‘vertaalt’ en begeleidt een gebarentolk de dienst voor doven en slechthorenden.
Wellicht is dit ook voor u een mooie manier om Hemelvaartsdag mee te vieren? Graag nodigen
we u allen van harte uit om de dienst samen met ons mee te beleven!

De collecte tijdens de online mission-dienst van Hemelvaartsdag is voor de coronanoodhulpactie van Kerkenhelpenkerken.nl, het gezamenlijke noodhulpplatform van Verre Naasten, de GZB en CGK. https://verrenaasten.nl/noodhulp-coronacrisis