Landelijke 3GK-kerkdienst 24 mei 2020

ZWOLLE – Het was een stormachtige middag en het regende pijpenstelen. Mirjam zat
achter het raam te kijken naar de bomen die heen en weer zwaaiden en ze keek op
de klok. Waar bleef haar dochter Hannah nou toch? Ze had allang thuis moeten zijn.
Ze nam haar telefoon niet op en ze reageerde niet op appjes. Dan hoort ze een sirene
van een ambulance… Het zal toch niet…? ‘Wees niet ongerust maar vertrouw op
Jezus’ is de kern van de preek dat met dit verhaal over Mirjam begint. Een preek van
ds. Peter Drost vanuit Evangelisch Reformierte Kirche Graz te Oostenrijk!
Deze dienst is om 10.30 uur te volgen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de
Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.

Dochter Rachel Drost verwelkomt iedereen en zij vertelt over de Oostenrijkse stad Graz waar
haar vader vorig jaar juli gemeentestichter en predikant is geworden. Zoon Ezra leest
Johannes 14:1-6 voor en op deze zondag na Hemelvaart zegt ds. Drost: “Jezus zegt tegen zijn
leerlingen ‘Wees niet ongerust’ en dat zei hij niet zonder reden want zij hadden het idee dat er
iets ergs ging gebeuren, dat er binnenkort een einde kwam aan het bijzondere leven dat zij
met Jezus hadden meegemaakt sinds zij leerlingen van hem geworden waren.”
“Ook wij kunnen op allerlei manieren ongerust zijn. Zoals Mirjam ongerust is over haar dochter
Hannah. Maar je kunt ook ongerust zijn over je gezondheid, je persoonlijke toekomst”, legt ds.
Drost uit. “Jezus zegt: Vertrouw op God en op Jezus. Dàt is het medicijn tegen angst en
ongerust zijn. Vertrouwen… Dat is wat geloven ten diepste is!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. De preek wordt vertolkt in
gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse Gebarentaal.