Landelijke 3GK-kerkdienst 21 juni 2020

ZWOLLE – “U bent een God die mensen ziet… Wist u dat dit een bijbeltekst is? Ja, onze God is heel erg visueel!”, zegt gebarendominee Martin Visser. “Dat is mooi voor dove mensen. En daarom ook voor horende mensen. Dat gaan we samen zien en beleven in een bijzondere kerkdienst a.s. zondag 21 juni. Die dienst hoop ik samen met een kleine groep dove jongeren te doen. En we doen het echt met elkaar!”
Deze dienst is te volgen om 10.30 uur vanuit de CGK te Kampen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van
LPB media.


“Op deze manier kunnen we samen ook laten zien hoe mooi gebarentaal is. En dat we als dove mensen ook echt van betekenis zijn voor de hele kerk”, zegt ds. Martin Visser. En ik ga deze dienst echt samen doen met een aantal dove jongeren die op mijn uitnodiging zijn ingegaan. We gaan samen zingen in gebaren. En ieder van hen doet één van de volgende onderdelen: welkom, gebed om de leiding van de Heilige Geest, bijbellezing en voorbeden.”

Ds. Martin Visser preekt over Genesis 16:13. Daar staat: Toen zei Hagar tegen de Heer: ‘U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet.’ En de liederen Psalm 130 – Psalmen voor nu, Ik zal er zijn en Toekomst vol van hoop van Sela worden gezongen in gebaren.

“Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te kijken en mee te gebaren!”, zegt ds. Martin Visser. “Ik bid dat God deze dienst zegent voor veel mensen.”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst in gebaren is te vinden op Beleefmee.nl.