Landelijke 3GK-kerkdienst 17 mei 2020

ZWOLLE – “Snijdt God Zichzelf niet in de vingers met deze coronacrisis?”, vraagt ds.
Melle Oosterhuis, emeritus predikant en voorzitter van de synode GKv. “Geen
kerkdiensten meer… soms kan God zijn kinderen iets onthouden om ze er weer naar
te laten verlangen. Daar lees je voorbeelden van in de Bijbel. Ook als het gaat om de
eredienst. Dat mensen zo gewend zijn geworden aan de dienst van God dat het een
automatisme wordt of zelfs een verplicht corvee, iets dat voelt als een last.” Het
thema van de dienst op zondag 17 mei a.s. is: ‘Wonen bij God’. Deze landelijke
kerkdienst vanuit NGK Zalk en Veecaten is om 10.30 uur te volgen via
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het
YouTube kanaal van LPB media


“Verlangen om met elkaar als gemeente bij God te zijn en nieuwe bezieling van de
eredienst…”, zegt ds. Oosterhuis. “Echt verlangen naar de ontmoeting met de levende God
zoals het klinkt in Psalm 84: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God want wonen bij U
is zoiets geweldigs! De dichter van deze psalm wordt in deze dienst daarop bevraagd: Wat
maakt dat je zo verlangt om te wonen bij God? En wat is dat: wonen bij God? Waar is dat en
wat doet dat met je?”

De coronacrisis is een levensgevaarlijke plaag en daarom is het is verstandig om geen
samenkomsten te houden, laat ds. Oosterhuis weten: “Laat staan om in die samenkomsten
ook nog eens te zingen. Dat is een te groot risico. We missen elkaar en die bijzondere
ontmoeting met God. In ons verlangen vragen wij God ons Schild: Ontferm U, bevrijd ons van
dit virus. En maak dat we weer kunnen samenkomen als gemeente!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. Gastvrouw Erika Sellies heet
iedereen welkom en de preek wordt vertolkt in gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse
Gebarentaal.