Informatiedag SPECTRUM-opleidingen

Spectrum is een centrum voor therapie, opleidingen en leergroepen.
Vanuit een christelijke levensvisie wordt hier gewerkt aan bewustwording, creativiteit en zingeving.

Pr 26 mei Amersfoort[1]