Herdenkingsbijeenkomst zaterdag 4 mei 2019

Dodenherdenking
Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogen en iedereen die zich – ten koste van zijn of haar leven – voor onze vrijheid heeft ingezet.
We doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de Engweg.

Bijeenkomst
Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerkende kerken, in overleg met de gemeente Putten. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en wordt bij toerbeurt geleid door een of meer voorgangers van twee van de Puttense kerken. Dit jaar wordt de dienst namens de Katholieke Kerk geleid door mevr. F. Scheijde en mevr. M. Binnerts. Namens de gemeente Putten zal burgemeester H.A. Lambooij het woord voeren. Na afloop, om ongeveer 19:40 uur, lopen de aanwezigen samen naar het monument op de algemene begraafplaats. Bij het monument zal om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden kransen gelegd. Namens de gezamenlijke kerken zal er dit jaar een krans worden gelegd door de Katholieke Kerk en de Hervormde Kerk.

Ook vanuit onze gemeente zijn we bij de herdenking betrokken. We waarderen het als u bij de bijeenkomst en de herdenking aanwezig bent.