Herdenking 500 jaar Reformatie

In de Oude Kerk te Putten zal een herdenkingsdienst worden gehouden In het kader van 500 jaar Reformatie op zaterdagavond 28 oktober (aanvang 19.30 uur)
Spreker: Em. Prof. Dr. G.C. den Hertog van de T.U Apeldoorn over “De Reformatie: Eerherstel voor de goede werken?” De avond zal worden afgewisseld met samenzang van Lutherliederen.

Die Reformatie begon op 31 oktober 1517, dus precies 500 jaar geleden.
Maarten Luther sloeg toen als protest tegen de situatie in de Rooms – Katholieke Kerk zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. De vraag is:
Hoe actueel is die Reformatie voor vandaag?
De Toegang is gratis. Aan de uitgang alleen een collecte ter bestrijding van de onkosten