Gemeenteproject tijdens de 40-dagentijd

Op woensdag 14 februari a.s. begint de 40-dagentijd als voorbereiding op het Paasfeest.
De 40-dagentijd is bedoeld als een periode van vasten en bezinning op de christelijke levenspraktijk.
Dit kan op veel verschillende manieren vormgegeven worden.

In het kader van de christelijke levenspraktijk heeft onze werkgroep gekozen voor het thema “omzien naar elkaar”, dit keer speciaal  gericht op onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Er is een kalender gemaakt door José voor Opkijken.
(zie voor meer info:  http://www.opkijken.nl/Nieuws/kalender-op-praktische-manier-wil-toeleven-naar-pasen/)

In de kalender staan 40 eenvoudige opdrachten om bewust toe te leven naar Pasen.  Het is geen kalender vol bijbelteksten maar de eenvoud van de opdrachten zet je aan het denken. Hoe zie je om naar familie, vrienden, broers en zussen.
De kalender is zeker ook geschikt voor gezinnen.
Wie mee wil leven en mee wil kijken in de kalender kan deze bestellen bij https://bswinkel.buijten.nl/motief/productinformatie/1458-40-eenvoudige-opdrachten-om-toe-te-leven-naar-pasen?artikelcategorie=43  € 10,99 (incl. verzendkosten) of  bestellen via Anneke van der Veen, anneke@veenplaza.nl € 8,99

Tijdens de morgendiensten zal vanaf 18 februari a.s. aandacht zijn voor het thema.

De 40-dagentijd loopt uit in de Stille week, hierover volgt later meer informatie.

Namens de werkgroep Feestdagen,
Anneke van der Veen