Eredienst (maar zonder kerkgangers)

We houden dus gewoon diensten met een predikant en de gebruikelijke liturgie met onder meer muziek, een ambtsdrager van dienst en een gemeentegebed.  Maar zonder dat gemeenteleden worden uitgenodigd. De gemeenteleden kunnen thuis de dienst livestream zien en beluisteren. We hopen dat u betrokken en verbonden blijft door mee te kijken en te luisteren. We bidden God om een zegen over deze onlinediensten.