Collectedoel zondag 22 april a.s.: Verre Naasten

Dienende kerken helpen allerarmsten

Op woensdag 14 maart hebben we Biddag gevierd, omdat we ons in alles afhankelijk weten van onze hemelse Vader. Biddag bepaalt ons ook bij de vele mensen in de wereld die in extreme armoede leven en te maken hebben met ziekte en geweld.  Verre Naasten vraagt uw aandacht voor geloofsgenoten wereldwijd. We voelen ons met hen verbonden en bieden hen een helpende hand. Onze partnerkerken willen er zijn voor de allerarmsten en mensen in (geestelijke) nood.

Je naaste dienen is een prachtig verlangen, maar niet makkelijk om te realiseren. Vragen die onze geloofsgenoten wereldwijd bezighouden zijn: hoe kun je als kerk dienstbaar zijn aan je omgeving, hoe groei je in geloof én werk je aan betere leefomstandigheden? We ondersteunen en trainen onze partnerkerken graag hierbij. Dat doen we met de Timothy Leiderschapstrainingen. Daarbij komen heel praktische zaken aan bod, onder meer op het gebied van inkomen en naastenliefde.

Mission, in woorden én daden
We zien prachtige voorbeelden van wat er dan ontstaat. De lokale kerken weten precies wie hulp nodig heeft én welke hulp het beste werkt. Bijvoorbeeld in Congo, waar gemeenteleden 48 weduwen en 20 wezen steunen in hun levensonderhoud en gevangenen bezoeken. In India maken geloofsgenoten deurmatten van afvalmateriaal en schenken de opbrengst aan de allerarmsten.

Doe, deel, bid en heb lief!
De behoefte aan deze trainingen is groot. Onze partnerkerken verlangen er intens naar om dienstbaar te zijn. Helpt u mee, door voor dit werk te bidden én door een bijdrage te geven voor deze trainingen?

Van harte aanbevolen!