Collectedoel Michazondag

Noodhulpactie voor India na moesson en aardverschuivingen.
Meer dan 1200 doden en zeker 40 miljoen mensen die direct getroffen zijn, dat zijn de trieste cijfers bij de hevige moessonregens en daarop volgende aardverschuivingen in Azië. In India, Bangladesh en Nepal zijn tienduizenden huizen, scholen en ziekenhuizen verwoest.
Verschillende hulporganisaties zijn in actie gekomen. Zo ook onze partner Emmanuel Hospital Association (EHA in India), zij vormde direct een noodhulpteam en verleent hulp aan getroffen dorpen aan de rivier de Rapti, in de eigen omgeving Utraula. Andere hulporganisaties bereiken dit gebied nauwelijks.

Voedsel en drinkwater
De dorpen in dit economisch achtergesteld gebied zijn zwaar getroffen.  Veel dorpelingen hebben al hun bezittingen verloren, de oogst is bedorven, scholen en huizen staan onder water en er wordt gevreesd voor de uitbraak van ziekten. EHA verleent noodhulp en richt zich daarbij juist op de meest kwetsbare groepen; vrouwen met kinderen, zwangere vrouwen, zieken en gehandicapten. EHA deelt voedsel en drinkwater uit, de mensen krijgen dekens en dekkleden voor tijdelijk onderdak, en er is medische hulp. Voor de langere termijn probeert EHA te bevorderen dat de regering maatregelen neemt om dit gebied beter te beschermen tegen overstromingen.

Help mee
Jouw gebed is nodig! Bid mee voor de slachtoffers die zoveel zijn kwijtgeraakt. En voor de hulpverlening; dat de hulp de mensen goed mag bereiken.
India Mission I Verre Naasten heeft inmiddels 20.000 euro beschikbaar gesteld aan EHA om dit noodhulpprogramma te ondersteunen en de mensen in het getroffen gebied weer perspectief te geven. Help je ook mee? Een pakket voedsel en schoon drinkwater voor een week kost 15 euro.

Dank je wel!
Commissie Zending en Hulpverlening.