Bijbelstudiedag: Omgaan met verscheidenheid

Zwolle, 8 maart 2018

Er is een grotere verscheidenheid aan zienswijzen en opvattingen dan we vroeger voor mogelijk hielden. Zelfs binnen één gemeente kan er een grote verscheidenheid aan meningen zijn. In de Bijbel lezen we herhaaldelijk dat Paulus de gemeente oproept tot eensgezindheid én tot het respecteren van verschillende meningen.
Hoe gaan we om met de verschillende opvattingen die er leven binnen onze kerken?

Sprekers
In de morgenvergadering zal dominee Maarten van Loon ingaan op het synodebesluit om vrouwen toe te laten tot de verschillende ambten. Er zijn kerkleden die daar heel blij mee zijn, maar er zijn er ook die daar juist heel afwijzend tegenover staan.
Hoe kom je daar nu mee verder en hoe ga je met elkaar om?

In de middagvergadering zal dominee Maarten Boersema spreken over de verschillen die er bestaan tussen de generaties. Hij zal dan met name ingaan op de vraag:
Hoe blijven we met elkaar verbonden ondanks de verschillen die er zijn?

Ontspanning
Ewoud en Thessa Gosker zorgen voor ontspanning. Hun optreden: oud en jong, spreken en zwijgen, woorden en beweging. Ontspannend en appellerend: mooi en ontroerend.

We zien u graag op dinsdag 17 april in Haren.

DATUM 17 APRIL 2018
TIJD 10.30 TOT 15.15 UUR
LOCATIE ONTMOETINGSKERK, STERREMUURWEG 4, HAREN (GR)
TOEGANGSPRIJS € 15,- INCLUSIEF KOFFIE/THEE MET KOEK EN EEN BROODJE KROKET
MEER INFORMATIE STEUNPUNTBIJBELSTUDIE.NL