Bijbel steeds vaker gedownload en De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone

De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen  in een rapport over 2017.
lees verder via onderstaande link

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono.
lees verder via onderstaande link
Bijbel steeds vaker gedownload