Aangepaste kerkdienst 30-09-2018

Op D.V. zondag 30 september wordt er een kerkdienst gehouden met daarin speciale aandacht voor broers en zussen met een verstandelijke beperking.Een dienst waarin we, dankbaar voor onze Redding, God mogen eren en elkaar mogen ontmoeten.

Thema                 : ‘Veilig in de ark’
Voorganger       : Ds. Pieter- Frans de Boer
Locatie                 : GKV Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo
Aanvang              : 14.30 uur

Na de kerkdienst is er gelegenheid om samen wat te drinken.

Vier je mee…? Van harte welkom!

Namens de Commissie Aangepaste Diensten,
Marloes Woudt