6 oktober: Aangepaste kerkdienst

Op D.V. zondagmiddag 6 oktober wordt er een kerkdienst gehouden met speciale aandacht voor broers en zussen met een verstandelijke beperking. 
Een dienst waarin we willen luisteren naar Gods Woord, Hem mogen eren en elkaar mogen ontmoeten. 

Thema: ‘Ik wil even bij U komen’ 
Voorganger: ds. Pieter-Frans de Boer 
Locatie: GKv ‘Rehobothkerk’, Dirk Staalweg 43 te Ermelo 
Aanvang: 14.30 uur 

Na de kerkdienst is er gelegenheid om samen wat te drinken.
Vier je mee? Van harte welkom! 

Namens de Commissie Aangepaste Diensten,  Marloes Wolters-Woudt