500 jaar Reformatie.

Dit jaar is het 500 jaar gelden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen poneerde. Dat is de basis van de huidige Protestantse kerken zoals we die nu kennen.

In Putten is een werkgroep Refo 500 opgericht in het verlengde van de wereldwijde stichting met dezelfde naam.
De werkgroep Refo 500 in Putten bestaat uit leden van de 6 Protestantse kerken, de Ger. kerk, Herst. Herv. kerk,  Chr. Ger. kerk,  Ger. Kerk Vrijgem, Herv. Gemeente en de Andreaskerk.
De Puttense werkgroep wil rond 31 oktober activiteiten ontwikkelen om samen de betekenis van 500 jaar reformatie binnen de verscheidenheid van de lokale kerken te herdenken en te beleven.
Om dit doel te bereiken zal de werkgroep medio oktober 2017 verschillende activiteiten ontwikkelen zoals informatiebijeenkomsten organiseren voor scholen en catechisanten, publicaties verzorgen in de (lokale) kranten en kerkbodes, een muziek- en zangavond organiseren, enzovoort.

Meer informatie over Refo 500 kunt u vinden op de site http://www.kerknetputten.nl/ onder het kopje Refo 500
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep
Johan de Vroom / Piet van Hoffen