27 oktober 2018 landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Verlies’

Persbericht:

 

27 oktober 2018 landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Verlies’

Op zaterdag 27 oktober organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke ontmoeting ‘Geraakt door Verlies’. Deze dag is speciaal voor iedereen die een familielid, vriend(in), collega, naaste heeft verloren.

Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn. Weet dat dit soort reacties horen bij dat ene woord: Rouw. Deze dag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat.

Pieter Both is deze dag onze gastspreker. Pieter is predikant en leraar op een middelbare school.
Hij was 32 jaar toen plotseling zijn vrouw overleed en hij achterbleef met drie kleine kinderen. Naar aanleiding hiervan schreef hij het boek, ‘Dag zeggen, dolen in rouw’.
Arie van der Veer, predikant, bekend o.a. van de EO en mede-initiatiefnemer van Als kanker je raakt houdt een korte overdenking. De dag wordt geleid door Annette Westerhuis. Alle begeleiders deze dag zijn zelf geraakt door verlies.

Praktische informatie
De dag begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn.
De lunch wordt verzorgd. Wij bieden deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten. Het hoeft niet, maar je helpt ons met een vrijwillige bijdrage op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting Als kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum. Iedereen is welkom.

Je kunt je aanmelden voor deze dag op: www.alskankerjeraakt.nl

Over de stichting
De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging