Verzoek om voorbede

Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken vragen om uw gebed en uw gaven voor het wereldwijde werk van Jezus Christus  de Heer van de kerk. Zie: Verzoek om voorbede