Reformatieles over Maarten Luther

De Werkgroep Refo500 Putten gaat op 26 en 31 oktober 2017 in het kader van de 500-jarige herdenking van de Reformatie gastlessen geven aan alle leerlingen van groep 8 van de protestants-christelijke basisscholen in Putten.

Ook aan leerlingen van klas 3 van het Christelijk College Groevenbeek, locatie Putten, zal de les door de historicus Evert de Graaf en ds. G.C. Klok gegeven worden in de Oude Kerk.
Deze kerk was tot 1598 een katholieke kerk en daarna een protestantse.  Een historische locatie bij uitstek dus.

In de les zal Evert de Graaf ingaan op het leven en werk van de Duitser Maarten Luther (1483 – 1546), die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen afkondigde. Hierdoor is Maarten Luther de grondlegger geworden van de protestantse kerken.
Ds. G.C. Klok zal uitleggen wat de 3 sola’s, de rechtvaardiging door het geloof inhouden en uitleg geven over de verschillende opvattingen bij katholieken en protestanten over de heilige sacramenten.

De Werkgroep Refo500 Putten hoopt o.a. op deze wijze een bijdrage te leveren voor de leerlingen van het protestants-christelijk onderwijs over deze zo belangrijke gebeurtenis in Wittenberg (Duitsland), die leidde tot de Reformatie, nu al weer 500 jaar geleden.
ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties. Meer informatie over het ICP: Interkerkelijk Contakt Putten, vindt u op  http://www.kerknetputten.nl/