‘Nader Bekeken’ maart 2018

(Ingezonden)

Nader Bekeken maart 2018
Inhoud:
Kleed je in de liefde (Dick Dreschler)
Er is een nieuw Kerkboek (Kees van Dijk)
Moederschap en moederliefde: mythe of gave? (Ida Slump-Schoonhoven)
Dramatiseren van Christus’ lijden (Gijs Zomer, column)
Waarom huilde Jezus? (Egbert Brink)
Over de rabsake die Hizkia wilde intimideren (Johan Knigge)
De Here Jezus zien (Aryjan Hendriks)
Gelezen: proefschrift Marinus Beute over rol en persoon predikant (Pieter Boonstra); boek voor Jezusvolgers, en pleidooi voor kinderdoop (Harm Boiten)
Persrevue over moderne opvoeding, groeiende moeiten met OT en misplaatst applaus (Perry Storm)

 Voor informatie en abonnementen: www.woordenwereld.nl/klantenservice