Kinderen

Kinderopvang
Elke middagdienst is er opvang voor de kleintjes

Algemeen
Het is fijn als we allemaal iets goeds van de HERE kunnen meenemen uit de kerk. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren en kinderen. (Met kinderen bedoelen we de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.)

Onze visie is om alle kinderen op hun eigen niveau te vertellen van God en Gods liefde voor hen, en om de onderlinge relaties tussen de kinderen te versterken.

De kinderen in de gemeente horen er helemaal bij. Ze zijn volwaardige leden van de gemeente. Opgenomen zijn in de kerkgemeenschap betekent meer dan gedoopt zijn en aanwezig zijn in de eredienst, zij moeten ervaren dat ze erbij horen en hun eigen plaats hebben. Kinderen moeten zich thuis voelen in de gemeente. Dat is iets anders dan dat het kind alles moet begrijpen. Kinderen worden in eerste instantie niet op het kennisvlak aangesproken, maar via het waarneembare, het handelende, het voelbare. Kinderen zijn kerkgangers die zich in een groeiproces bevinden. Elementen die de betrokkenheid van kinderen vergroten, bevorderen dit groeiproces. Daarom is er op verschillende punten gerichte aandacht voor de kinderen:

Crèche
Omdat we en mooie groei zien in het aantal kinderen dat naar de crèche gaat en we een verlangen hebben om jonge kinderen een christelijk fundament te bieden in de crèche gaan we werken met de methode LEEF! Deze methode is gebaseerd op de kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen, van baby’s tot kleuters en van de manieren waarop jonge kinderen leren. Hierbij komt een grote diversiteit aan verhalen aan bod, kringgesprekken, verwerkingsactiviteiten – en (bewegings)spelletjes. Ook zingen we themaliedjes bij elk verhaal en natuurlijk is er ook nog genoeg tijd om lekker vrij te spelen.
Voor (jonge) kinderen is het heel prettig als hun vertrouwde omgeving, zoals kerk en thuis, dicht bij elkaar liggen. Dit willen wij stimuleren door u/jou op de hoogte te houden van wat er gebeurd in de crèche. Wij hebben gemerkt dat de kinderen het als heel prettig ervaren wanneer zij worden aangesproken door gemeenteleden na de dienst, dit geeft hun een gevoel dat zij gezien worden en erbij horen. Dus kom gerust eens een kijkje nemen in de crèche!

Kindermoment:
Regelmatig wordt voor of tijdens de preek een woord tot de kinderen gesproken. Het thema van de preek wordt vaak gevisualiseerd door middel van een voorwerp waardoor de kinderen (en vaak ook de ouderen) de boodschap goed onthouden.

Kinderbijbelclub:
Tijdens de kinderbijbelclub gebruiken we het boek ‘Vertel Het Maar’. In dit boek wordt elke keer een ander thema behandeld d.m.v. een Bijbelverhaal, knutsel werkjes en liederen. Ideaal is dat alles op drie niveaus wordt aangeboden; onder-, midden- en bovenbouw. Zo willen we met elkaar Christus dienen en Gods werk voor kinderen inhoud geven. En verlangen we ernaar dat de kinderen opgroeien in en deel zijn van een inspirerende kerkgemeenschap. De kinderbijbelclub wordt twee keer per maand georganiseerd in de middag dienst, kijk voor data in het kerkblad.

Kinderdiensten:
Ongeveer 3 keer per jaar zal er voor de kinderen een speciale eredienst worden gehouden. De kinderen worden hier actief bij betrokken door o.a. het voorlezen uit de bijbel, een toneelstukje, een gedicht, opgeven van gebedspunten, helpen collecteren of iets anders. Samen zingen we liederen die bekend zijn bij de kinderen en de preek is speciaal op het niveau van hen gemaakt.

Doopbediening:
Als er een kindje wordt gedoopt mogen de kinderen naar voren komen en dit van dichtbij bekijken. De dominee vertelt dan aan de kinderen wat er gebeurt.
Overige activiteiten: Naast bovenstaande wordt er in elke vakantie (behalve de zomervakantie) samenbindende activiteiten georganiseerd zoals koekjes bakken bij een echte bakker, schaatsen of met de boswachter op pad.

Thema avond:
Elk seizoen organiseren we één of meerdere thema avonden voor volwassenen. De thema’s worden gekozen nav een actueel onderwerp of een vraag uit de gemeente. Het doel is om elkaar te ontmoeten, samen te delen en te groeien.