Hercules Costesti Roemenië (collectedoel zondag 15 april)

Hercules Costesti  Roemenië

Hercules organisatie is opgezet in 1994. In eerste instantie voor straatkinderen, maar dat was moeilijk te realiseren en vanaf 2007 is het een naschoolse opvang voor kinderen van 6-14 jaar.

Er is plaats voor 50 kinderen. De kinderen worden geselecteerd op inkomen van de ouders. De meesten komen uit sociaal zwak, gebroken gezinnen. De meesten hebben niet meer dan 50 euro in de maand aan inkomen. Veel van de kinderen groeien op bij grootouders.

De kinderen gaan een dagdeel naar school en een dagdeel naar Hercules. De kinderen krijgen vanaf klas 1 al huiswerk, hierbij krijgen ze van Hercules begeleiding. Daarnaast krijgen ze les in algemeen ontwikkeling, muziek, computerles en is er tijd voor spelen. Ze krijgen tussen de middag een warme maaltijd.

Hercules wordt sinds het begin gesponsord, Petruta – directeur, zoekt hier elk jaar weer organisaties voor. Meestal is er een grote sponsor voor een aantal jaren.

De sponsoring is nooit voldoende, wij hebben een aantal jaren de maaltijden betaald, de laatste jaren ondersteunen we 2 personeelsleden maandelijks.

Vanaf het begin ben ik bij het project betrokken. Ik heb zelf 5 jaar in Roemenië gewerkt en ga tot nu toe elk jaar er naar toe.

Meer info www.asociatiahercules.ro , of bij Rian van der Horst. Bankrekening NL25 INGB 0650 4695 42 t.n.v. H. van der Horst o.v.v. Hulp Roemenië.