‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe’

Eindelijk, daar is-tie dan: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek, in een prachtige rode jas.

Onderweg vanaf 1993 is door de kerken aan dit boek gewerkt, met als tussenstap in 2006 een voorlopig Gereformeerd Kerkboek, en in 2014 de opdracht van de GS Ede tot een definitief Gereformeerd Kerkboek.

Wat voor soort boek is het geworden? Een eredienst-boek en liedboek ineen.
Een bundel met 158 Psalmen, 111 gezangen aanvullend op het Liedboek 2013, belijdenissen, orden van dienst, liturgische teksten, gebeden en de kerkorde.
De Psalmen hebben enkele andere vormen van psalmzingen erbij, zoals enkele versies uit Psalmen voor Nu (o.a. de diaconale Psalmen voor Nu 140, waarin de psalmdichter opkomt voor de zwakken).
Bij de gezangen klinkt vertrouwd en nieuw repertoire: Wonderwereld vol geheimen (over de schepping), Dit huis, een herberg onderweg (over kerk-zijn vandaag) en Eigenroem is uitgesloten (een prachtig hertaald lied).
Het Kerkboek is aanvullend op het Liedboek. Omdat de indeling in beide bundels identiek is, en de Inhoud vooraan staat, is het zoeken gemakkelijk. Men kijkt bij de tijd van het jaar of het moment in de eredienst.
De spelling is aangepast aan de eisen van de tijd. Dus niet: Looft, maar Loof. We zeggen toch ook al jarenlang niet meer ‘Komt hier’, maar ‘Kom hier’. Die aanpassing geldt ook de bekende berijmde Psalmen. Maakt dat dan uit, zou je kunnen vragen? Ja, inderdaad! De  verouderde spelling maakt de berijming gedateerder dan dat ‘ie in werkelijkheid is. Een voorbeeld? Vergelijk daarvoor de beide versies van het vierde couplet van Psalm 2.
De teksten van de formulieren zijn taalkundig prachtig gerestyled: lange zinnen zijn doormidden geknipt, lelijk taalgebruik en onlogische zinsconstructies werden herschreven. Een feest om te gebruiken.

Psalmen, liederen, mooie eigentijdse gebeden, formulieren en belijdenissen maken dit boek waarin ook de volledige Kerkorde is opgenomen, tot het basisboek voor de GKv.

Wie meer wil weten vindt uitgebreide informatie op http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl(zie rechts, bij de afbeelding van het GK).
gebonden’ karakter van de bundel. Een van de nieuwe liederen wordt er dan speciaal uitgelicht.