Stichting Hulpactie Doboj

De stichting werkt in de stad Doboj. Deze stad ligt centraal in de republiek Bosnië. Dit land was voor de dood van Tito een gewest van Jugoslavië. Na een bloedige strijd in de jaren 1990-1995, is het nu een zelfstandig land, ongeveer zo groot als Nederland.
Als gevolg van die oorlog zijn er veel weeskinderen. De toestand is er nog steeds erg slecht, met een hoge werkloosheid en veel armoede. Veel kinderen en oude mensen zijn slachtoffer van de oorlog en leven in erbarmelijke omstandigheden. Na die oorlog is de stichting ‘Hulpactie Doboj’ opgericht. Deze stichting zamelt geld in om kinderen te helpen. Aanvankelijk werden weeskinderen geholpen. Donateurs maakten het door een vaste maandelijkse bijdrage mogelijk, dat kinderen door familie konden worden opgevangen. Zo worden nog steeds ca 40 kinderen geholpen,
In 1999 is daarnaast een kinderhuis gekocht en aangepast, om kinderen te verzorgen, waar geen andere opvang voor gevonden kon worden.
Marlies van Hoffen heeft vanaf het begin de leiding in het kinderhuis.
Het heet: “Prijateljska Kuca”. Dit betekent “Vriendelijk huis’

Het kinderhuis Prijateljska Kuca

Kinderen in Prijateljska Kuca

In februari 2000 kwamen de eerste kinderen en dat werden er al gauw 10 á 12
De kinderen mogen blijven tot ze 18 jaar zijn en hun school hebben afgelopen. Daar hoort ook een vakopleiding bij. Helaas is er weinig werk door een hoge werkloosheid.
De kinderen mogen blijven tot Marlies er in slaagt om ze aan een baantje te helpen. Soms komt een kind in een crisis situatie. Door bemiddeling van de Sociale Dienst van Doboj, neemt Marlies het kind op en verzorgt het tot een adoptieouder is gevonden. Soms is dat een baby die door een moeder wordt achter gelaten in het ziekenhuis.

Sinds een aantal jaren worden er ook ouderen en arme mensen geholpen met voedsel- of zaaipakketten. Daar worden speciale financiële acties voor ondernomen.

Arme oudere ontvangt een voedselpakket

U kunt dit mooie werk steunen door:

  • Een bijdrage te storten op de bankrekening van de stichting
  • Vaste donateur te worden
  • U kunt ook een kind of een oudere financieel adopteren

Omdat alle werk voor de stichting door vrijwilligers wordt gedaan, komt al het geld volledig bij de mensen voor wie het gegeven wordt.
De stichting heeft een ANBI erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn voor belasting
De stichting is gevestigd in Veenendaal,

Contact persoon:
Mevr. Dickie de Rijk,
Munnikenweg 38b 3905 MJ,
Tel 0318 524810
Bankrek nr. : NL 53 RABO 0395 101 441
Meer info op: www.doboj.nl
U kunt ook contact opnemen met Piet en Rina van Hoffen, Tel. 0341 354612