Regeling Video opnames en uitzendingen ‘De Aker’

KERK-TV  IN DE AKER
Gemeenteleden die niet in staat zijn in de kerkdiensten aanwezig te zijn kunnen door kerk-tv via beeld en geluid betrokken zijn bij de dienst. Bij het maken van de opnamen wordt altijd geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen zorgvuldigheid in verband met de privacy en betrokkenheid van de kijker met de kerkdienst.

Privacy- en auteursrechten protocol:

  1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de GKV Putten vanuit de Aker via internet bevatten beeld en geluid. Beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de kerkzaal en de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum.
  2. Bij de ingang van de kerkzaal wordt aan bezoekers via een tekst gemeld dat er video opnamen gemaakt worden. Bij binnenkomst wordt alleen via een totaalbeeld van achter en aan de zijkant van de kerkzaal video opnames gemaakt waarbij minimaal 6 personen in beeld zijn. Daarbij komen vooral de voorste rijen in beeld.
  3. Personen die beslist niet in beeld willen komen kunnen in het rechter vak (van achter uit gezien) van de zaal plaats nemen.
  4. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om toestemming te worden gevraagd.
  5. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om toestemming te worden gevraagd. Als er geen toestemming is wordt een totaalbeeld getoond.
  6. Vragen over of problemen bij onderdelen van de uitzendingen kunnen worden gemeld bij voorzitter Web site commissie.