Erediensten zonder gemeenteleden

Op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid van 14 december en het dringende advies van het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) van de GKv de kerken het volgende geadviseerd:

Kerkdiensten en bijeenkomsten
Het dringende advies is om over te gaan op online kerkdiensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en medewerkers die de onlinedienst mogelijk maken. In het geval er toch fysieke bijeenkomsten worden gehouden (met name tijdens de komende feestdagen) dan met maximaal dertig personen (inclusief kinderen, exclusief “personeel”) en met inachtneming van de bekende richtlijnen van het RIVM.

In maart dit jaar hebben we als kerkenraad afgesproken de adviezen over toepassing van de richtlijnen te volgen. Dat betekent dat we met ingang van komende zondag 20 december kerkdiensten houden zonder gemeenteleden totdat er weer ruimte komt om gemeenteleden uit te nodigen. Ook voor de komende feestdagen. 

We houden dus gewoon diensten met een predikant en de gebruikelijke liturgie met onder meer muziek, een ambtsdrager van dienst en een gemeentegebed.  Maar zonder dat gemeenteleden worden uitgenodigd. De gemeenteleden kunnen thuis de dienst livestream zien en beluisteren. We hopen dat u betrokken en verbonden blijft door mee te kijken en te luisteren. We bidden God om een zegen over deze onlinediensten.

Namens de ambtsdragers,

Jan Bomhof