40ste Jeugdzendingsdag

Donderdag 17 mei a.s. is het weer zover: De Jeugdzendingsdag in De Aker. Dit jaar voor de 40e keer! De opzet van deze dag is in grote lijnen weer gelijk aan die van voorgaande jaren en wordt georganiseerd door een interkerkelijk commissie, die vanuit de verschillende kerkgenootschappen beurtelings om het jaar de organisaties aandragen. Dit jaar waren dit de Herv. Gemeente PKN (Oude Kerk), Chr. Geref. Kerk en Geref. Kerk (Achterstraat).
Op deze dag krijgen leerlingen van groep 7/8 van de Puttense basisscholen informatie van drie van de zes organisaties, die zending en / of hulpverlening bedrijven. Er worden op deze dag ongeveer 220 leerlingen verwacht en zij rouleren in een ochtend- of middagprogramma. Gastheer en gastvrouw om op deze dag zo nodig alles in goede banen te leiden zijn Arie van den Hee en Tiekje Kortes.

De 6 organisaties, die er deze dag zijn:

  • Gereformeerde Zendingsbond (is er elk jaar)
  • Nederlands Bijbelgenootschap (is er elk jaar)
  • Kom over en help
  • Little John
  • Mago Kenia
  • Open Doors

Wij hopen met elkaar op een mooie gezegende dag.

Commissie Zending en Hulpverlening.