Hercules Costesti Roemenie

Ondersteuning bij huiswerk

De organisatie Hercules is opgezet in 1994. In eerste instantie voor straatkinderen, maar dat was moeilijk te realiseren. Vanaf 2007 is het een naschoolse opvang voor kinderen van 6-14 jaar. Er is plaats voor 50 kinderen.
De kinderen worden geselecteerd op inkomen van de ouders. De meesten komen uit sociaal zwak, gebroken gezinnen, Die niet meer dan 50 euro per maand aan inkomen hebben.

Tijd voor samen spelen

Veel van de kinderen groeien op bij grootouders.
De kinderen gaan een dagdeel naar school en een dagdeel naar Hercules. De kinderen krijgen vanaf klas 1 al huiswerk, hierbij krijgen ze van Hercules begeleiding. Daarnaast krijgen ze les in algemene ontwikkeling, muziek, computerles en is er tijd om te spelen.
Ze krijgen tussen de middag een warme maaltijd.

 

Computeren

Hercules wordt sinds het begin gesponsord. Directeur Petruta zoekt hier elk jaar weer organisaties voor. Meestal is er een grote sponsor voor een aantal jaren.
De sponsoring is nooit voldoende, wij hebben een aantal jaren de maaltijden betaald, de laatste jaren ondersteunen we 2 personeelsleden maandelijks.
Vanaf het begin ben ik bij het project betrokken geweest, ik heb zelf 5 jaar in Roemenië gewerkt en ga er tot nu toe elk jaar naar toe.

Meer info www.asociatiahercules.ro , of bij Rian van der Horst
Giften kunt u storten op:
Bankrekening: NL25 INGB 0650 4695 42
t.n.v. H van der Horst ovv Hulp Roemenie